Προσωπικό

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Παναγιωτόπουλος,

Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας 

Συντονιστής / Διαχειριστής εργασιών

Νικόλαος Καρανικόλας, Στατιστικός / Οικονομολόγος

Συνεργάτης Υποστήριξης

Χρυσάνθη Μπέλλη, Οικονομολόγος

Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Γεώργιος Σπαθούλας, Μέλος ΕΤΕΠ Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική 

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Μιχαήλ Βασιλακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Ηλίας Μαγκλογιάννης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Βασίλειος Πλαγιανάκος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου, Μέλος ΕΤΕΠ Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Χαράλαμπος Δούκας, Μηχανικός Πληροφορικής / Προγραμματιστής

Σωτήριος Τασουλής, Μηχανικός Πληροφορικής / Προγραμματιστής