Λειτουργία Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Από τις 2/5/2011 στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, λειτουργεί Μονάδα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στo πλαίσιo υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)) και από εθνικούς πόρους.

Οι βασικοί σκοποί της ίδρυσης και λειτουργίας της είναι:

 • Η ανάπτυξη της επιχειρηματικής κουλτούρας και νοοτροπίας στο φοιτητικό πληθυσμό
 • Η ανάδειξη της επιχειρηματικότητας ως σημαντική προοπτική απασχόλησης
 • Η παροχή γνώσεων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία
 • Η υποστήριξη για την ίδρυση νέων παραγωγικών μονάδων ή την ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας αλλά και εξειδικευμένων επιχειρησιακών δεξιοτήτων / ικανοτήτων
 • Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των παραγωγικών φορέων
 • Η προαγωγή της έρευνας σε συναφή πεδία με την επιχειρηματικότητα

 

Οι Βασικές Υπηρεσίες που παρέχονται στους φοιτητές για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι:

 • Παροχή πληροφοριών σε θέματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα
 • Επισκέψεις σε παραγωγικούς φορείς
 • Διεξαγωγή σεμιναρίων
 • Μελέτη περιπτώσεων
 • Διοργάνωση «ανοιχτών» σεμιναρίων ειδικής θεματολογίας
 • Εικονικές πλατφόρμες
 • Συμβουλευτική-τεχνική βοήθεια αναφορικά με τη διαδικασία έναρξης μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας
 •  Εμψύχωση και υποστήριξη των φοιτητών

 

Γραφεία για τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας λειτουργούν στη Λαμία, στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική και στη Λιβαδειά, στο Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης.

 

 

Προσωπικό – Επικοινωνία

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χαράλαμπος Μπότσαρης

Διεύθυνση: Πλατεία Λάμπρου Κατσώνη, 32100 Λιβαδειά

Τηλ : 22610-80491

Email: botsaris@ucg.gr

 

Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας (Λιβαδειά): Βασιλική Βαμβακά

Διεύθυνση: Πλατεία Λάμπρου Κατσώνη, 32100 Λιβαδειά

Τηλ.: 22610-25269

Email: v.vamvaka@ucg.gr

 

Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας (Λαμία): Αφροδίτη Γαβριήλ

Διεύθυνση: Υψηλάντου 101 (νέο κτήριο), 35100 Λαμία

Τηλ.: 22310-66706

Email: agavriil@ucg.gr

 

Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη 10:00 – 14:00