Θέση Πρακτικής Άσκησης στα Πλαίσια του Erasmus

Επισυνάπτεται η φόρμα με τα στοιχεία της προσφερόμενης θέσης Πρακτικής Άσκησης. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Erasmus ΠΣΕ.