Σύνδεσμοι

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας

Πανεπιστήμιο Στερεάς Έλλαδας

http://www.ucg.gr

Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

http://dib.ucg.gr

Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης

http://poa.ucg.gr

Γραφείο Διασύνδεσης

http://career.ucg.gr

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

http://pa.ucg.gr

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

http://mke.ucg.gr

Σύλλογος Φοιτητών Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης

http://sftpoa.wordpress.com

Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης

http://sapoa.blogspot.gr

Φοιτητικό Παράρτημα IEEE

http://ieee.ucg.gr

Ιστολόγιο για τις εκδηλώσεις του Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης

http://ekdiloseis-tpoa.blogspot.gr

Σελίδες στο Facebook:

Γραφείο Διασύνδεσης

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Σύλλογος Αποφοίτων

Φοιτητικό Παράρτημα IEEE

 

Διάφοροι

Ευρωπαϊκή Ένωση

http://europa.eu

Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής Ευρωπαϊκής Ένωσης

http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/structural_cohesion_fund_el.htm

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=el

ΕΣΠΑ 2007-2013

http://www.espa.gr

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

http://www.minedu.gov.gr

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

http://www.mindev.gov.gr

ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

http://www.edulll.gr

ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ - Επαγγελματική σταδιοδρομία μετά τις σπουδές

http://careers.edulll.gr

Ιστοσελίδες αναζήτησης θέσεων εργασίας

http://career.ucg.gr/?mod=article&articleid=74

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

http://www.asep.gr

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

http://www.oaed.gr

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

http://www.ein.gr

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

http://www.neagenia.gr

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

http://www.europeanyouthcard.gr

Γέφυρα Συνεργασίας για τον Εθελοντισμό

http://volunteers.neagenia.gr/index.php

Πρόγραμμα "Future Leaders"

http://www.futureleaders.gr

Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Equal Society

http://www.equalsociety.gr

Εκπαιδευτική Ιστοσελίδα GetBusy.gr

http://www.getbusy.gr

Corallia - Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών

http://www.corallia.org

Σύνδεσμος Ελλήνων Περιφερειολόγων

http://www.sep.gov.gr

Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας

http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=EL

European Commission

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Eurodesk

http://www.eurodesk.eu/edesk

Eve

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve

Youth on the move

http://ec.europa.eu/youthonthemove

Finding partners for international projects

http://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού

http://europa.eu/epso/index_el.htm

EURES - Η Ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα

http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=el

Cedefop (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης)

http://www.cedefop.europa.eu/EN

LinkedIn

http://www.linkedin.com

Διαδικτυακή πύλη καθημερινής ενημέρωσης για την παιδεία ESOS

http://www.esos.gr

Fititis.gr

http://www.fititis.gr

Όλη η φοιτητική ζωή σε μια ιστοσελίδα mycampus.gr

http://www.mycampus.gr

Youthnet Hellas

http://youthnet.gr

e-Jobs Observatory

http://e-jobs-observatory.eu

Οργανισμός AIESEC

http://www.aiesec.org

European Student Placement and Internship Organisation

http://www.placement-uk.com

"Globalise your CV"

http://www.iagora.com

Πρόγραμμα Erasmus

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm

Ηλεκτρονική εφημερίδα για την απασχόληση και εκπαίδευση

http://www.proslipsis.gr

Ειδησεογραφικό δίκτυο "diorismos.gr"

http://www.diorismos.gr

Ιστολόγιο της CVexperts

http://cvexperts.blogspot.com

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

http://www.pste.gov.gr/index.php

Δήμος Λαμιέων

http://www.lamia-city.gr

Δήμος Λεβαδέων

http://www.livadia.gr

ΤΕΙ Λαμίας

http://www.teilam.gr

 

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Ψηφιακή πλατφόρμα πληροφόρησης και δικτύωσης για την επιχειρηματικότητα

http://www.startupgreece.gov.gr/el

Ελληνικοί Σύνδεσμοι Νέων Επιχειρηματιών

http://www.esyne.gr

Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδας

http://www.kemel.gr

TEDxAcademy

http://www.facebook.com/TEDxAcademy

Διαγωνισμός e-nnovation

http://ennovation.gr

Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηματικότητας

http://www.paratiritirio.gr

Θυρίδες νεανικής επιχειρηματικότητας

http://www.thirides.gr

Παρατηρητήριο Περιφερειακής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Κεντρικής Μακεδονίας

http://www.orie.gr

Ελληνική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων

http://www.facebook.com/HellenicStartups

"Επιχειρώ"

http://www.epixeiro.gr

Σελίδα του "Επιχειρώ" στο Facebook

http://www.facebook.com/epixeiro.gr

Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.)

http://www.tempme.gr

Ιστολόγιο με θέμα την καινοτομία και τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα και διεθνώς

http://www.greekinnovation.eu

Young Leaders

http://www.youngleaders.gr

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας

http://www.sepe.gr

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος

http://www.uhc.gr

Best Practices forum

http://www.facebook.com/BestPracticesForum

Πρόγραμμα "Rising Stars"

http://www.risingstarsprogram.com

Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα

http://ec.europa.eu/small-business/tags/educating-for-entrepreneurship/index_el.htm

TED - "Ιδέες που αξίζουν να διαδοθούν"

http://www.ted.com

Το Παρατηρητήριο για την Επιχειρηματικότητα - Global Entrepreneurship Monitor (GEM)

http://www.gemconsortium.org/teams/55/greece

Δρώμενα Επιχειρηματικότητας

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/ipr/index_el.htm

Ευρωπαϊκή Πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

http://ec.europa.eu/small-business/index_el.htm

YES - European Confederation of Young Entrepreneurs

http://www.yes.be

Επιμελητήριο Φθιώτιδας

http://www.fthiotidoscc.gr

Επιμελητήριο Βοιωτίας

http://www.viotiachamber.gr

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ)

http://www.sbse.gr

Αναπτυξιακή Διαχειριστική Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας (ΑΝΔΙΑ)

http://www.andia.gr

 

Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Διαδικτυακή Πύλη για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)

http://www.amea.gov.gr

Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Ε.Α./ Α.Μ.Ε.Α.)

http://www.kea-amea.gr/new

Άτομα με ειδικές ανάγκες και ανοιχτή απασχόληση

http://www.rhodes.aegean.gr/employability

European Commission - Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - People with disabilities

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=429

Πρωτοβουλία "Equal"

http://www.equal-greece.gr

amea-jobs.gr

http://www.amea-jobs.gr

Social Firms Europe CEFEC

http://www.socialfirmseurope.org

Αναπηρία και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

http://www.european-agency.org/agency-projects/heag/country-pages/greece/disability-and-higher-education-el/?searchterm=None

Μονάδα Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία

http://access.uoa.gr

 

Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

ΔΑΣΤΑ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

https://www.dasta.auth.gr

ΔΑΣΤΑ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

http://dasta.eap.gr

ΔΑΣΤΑ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

http://dasta.uowm.gr

ΔΑΣΤΑ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

http://dasta.ntua.gr

ΔΑΣΤΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

http://dasta.uth.gr

ΔΑΣΤΑ Ιονίου Πανεπιστημίου

http://sites.ionio.gr/dasta

ΔΑΣΤΑ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

http://dasta.uoi.gr

ΔΑΣΤΑ Πολυτεχνείου Κρήτης

http://www.tuc.gr/dasta.html

ΔΑΣΤΑ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

http://www.dasta.aueb.gr

ΔΑΣΤΑ Παντείου Πανεπιστημίου

http://www.dasta.panteion.gr

ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Λαμίας

http://dasta.teilam.gr

 

Η ΔΑΣΤΑ ΠΣΕ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο άλλων δικτυακών τόπων.