Νέα

Ανακοινώσεις ΔΑΣΤΑ

03/06/2013 - Θέση Πρακτικής Άσκησης στα Πλαίσια του Erasmus

Επισυνάπτεται η φόρμα με τα στοιχεία της προσφερόμενης θέσης Πρακτικής Άσκησης. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Erasmus ΠΣΕ.

31/05/2013 - Έκδοση 1ου newsletter της ΔΑΣΤΑ
21/05/2013 - Ανακοίνωση Erasmus 2013-2014

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus του Πανεπιστημίου, για μετακίνηση σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν έως 25/5/2013 μια απλή αίτηση προς το ΠΣΕ όπου θα δηλώνουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή στο παραπάνω Πρόγραμμα και το Ίδρυμα στο οποίο θέλουν να μετακινηθούν. Οι αιτήσεις παρακαλούμε να κατατίθενται στις γραμματείες των Τμημάτων του ΠΣΕ. Σε αυτή τη φάση τα Πανεπιστήμια στα οποία μπορούν να μετακινηθούν οι φοιτητές είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το επίσης κυπριακό Πανεπιστήμιο Frederick.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις για το Πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από το Γραφείο Erasmus του ΠΣΕ, οδός Υψηλάντου 101, 1ος όροφος, αρμόδιος κ. Καρανικόλας Νικόλαος, τηλέφωνο: 22310-66700, e-mail: nkaranik@ucg.gr.

Επιστημονικός Υπεύθυνος Erasmus ΠΣΕ: Επικ. Καθηγητής Βασίλειος Πλαγιανάκος, τηλέφωνο: 22310-66717, e-mail: vpp@ucg.gr.

 

Από το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας

21/05/2013 - Ανακοίνωση Υποβολής Αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης ΤΠΟΑ-2ο Κύμα Αιτήσεων
20/05/2013 - Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών ASEM DUO KOREA 2013
20/05/2013 - Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών ASEM DUO ΤHAILAND 2014
16/05/2013 - Θερινό Σχολείο από το Κέντρο "Δημόκριτος" 8-19/7/2013

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”, συνεχίζοντας μία μακρά παράδοση, διοργανώνει από 8 έως 19 Ιουλίου 2013 Θερινό Σχολείο προσανατολισμού και ενημέρωσης, που απευθύνεται σε πτυχιούχους και τελειόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Οι διαλέξεις του Θερινού Σχολείου θα καλύψουν τις παρακάτω θεματικές περιοχές:

 • Περιβάλλον – Ενέργεια – Ασφάλεια
 • Προηγμένα Υλικά, Μικρο – Νανοτεχνολογία & Διατάξεις
 • Βασική Έρευνα στις Φυσικές Επιστήμες
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Επιστήμες Ζωής
 • Νέες Τεχνολογίες και Πολιτιστική Κληρονομιά

Οι διαλέξεις του Θερινού Σχολείου  θα πραγματοποιηθούν από διακεκριμένους επιστήμονες από Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού  και του ΕΚΕΦΕ ''Δ''. Επίσης στο πλαίσιο του Θ.Σ. θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις του κέντρου.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα του Γραφείου Εκπαίδευσης http://edu.demokritos.gr.

Yποβολή αιτήσεων έως 10 Ιουνίου 2013

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

 • Nα επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γρ. Εκπαίδευσης: http://edu.demokritos.gr
 • Να εγγραφούν ως μέλη στην ιστοσελίδα του Γρ. Εκπαίδευσης για να λαμβάνουν ενημερωτικά e-mail.

 

Πληροφορίες :

ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, Γραφείο Εκπαίδευσης, Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως,

15310 Αγία Παρασκευή, κα Γ. Φαρμάκη

Τηλ: 210 650 3055, Fax: 210 651 0594

e-mail: therino_sxoleio@edu.demokritos.gr ,  website: http://edu.demokritos.gr

14/05/2013 - Leonardo Da Vinci: Προκήρυξη Πέντε Θέσεων Πρακτικής Άσκησης

Προκήρυξη 5 θέσεων πρακτικής άσκησης πτυχιούχων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo Da Vinci 2013-2014

 

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υλοποιεί πρόγραμμα κινητικότητας πτυχιούχων για πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo da Vinci με στόχο την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προκηρύσσει πέντε (5) θέσεις πρακτικής άσκησης σε 5 οργανισμούς υποδοχής σε Γερμανία, Δανία, Ισπανία και Κύπρο. Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο του 2013 και η χρονική τους διάρκεια θα κυμαίνεται από 3 έως 6 μήνες.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ έχουν: Άνεργοι πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και άλλων ελληνικών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ ηλικίας μέχρι 28 ετών (γεννημένοι μετά τη 1/1/1985).

(Σημείωση: Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες).

 

Χρηματοδότηση συμμετεχόντων:

Η χρηματοδότηση των συμμετεχόντων καλύπτει:

α) υποτροφία για δαπάνες διαβίωσης & ταξιδιωτικά έξοδα(βάσει των ανώτατων ποσών που έχει ορίσει η Εθνική Μονάδα ΙΚΥ, ανάλογα με την χώρα υποδοχής και την χρονική διάρκεια της πρακτικής άσκησης) π.χ.

 • 3μηνο στην Κύπρο: 2.990 Ευρώ

 • 4μηνο στην Ισπανία: 4.236 Ευρώ

 • 4μηνο στη Δανία: 5.646 Ευρώ

β) δαπάνες προετοιμασίας

γ) ταξιδιωτική ασφάλιση

 

Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων συμμετοχής:

Η προεπιλογή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί από Επιτροπές συναφούς αντικειμένου μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενώ η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί από τους οργανισμούς υποδοχής του εξωτερικού.

Προτεραιότητα θα δοθεί στους Πτυχιούχους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέχρι 1 Ιουλίου 2013 στην ιστοσελίδα του ΚΕΚ: http://dikeppee.uoi.gr/kek-current

 

Οργανισμοί υποδοχής του προγράμματος:

 

Χώρα

Οργανισμός υποδοχής

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Dessau Medical Center, Departments of Dermatology, Venereology, Allergology and Immunology, Dessau

ΔΑΝΙΑ

DHI - Water, Health Environment, Hørsholm

ΙΣΠΑΝΙΑ

Santa Maria la Real Fundacion, Aguilar de Campoo, Palencia

ΚΥΠΡΟΣ

Exelsys Ltd, Λευκωσία

Νηπιαγωγείο «Felicita»,Ltd, Λευκωσία

 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, καθώς και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://dikeppee.uoi.gr/kek-current

 

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 13 Μαΐου 2013

ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 24 Μαΐου 2013 (σφραγίδα ταχυδρομείου)

Οι αιτήσεις κατατίθενται/αποστέλλονται στα γραφεία του ΚΕΚ:

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - ΔΙ.ΚΕ.Π.Π.Ε.Ε. «Σταύρος Νιάρχος» - 451 10 Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων

 

Τηλ.: 26510-09141, 09131(Μαρία Παπαδοπούλου)

Fax: 26510-09230

E-mail:mpapado@uoi.gr

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Βενετσάνος Μαυρέας, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Διοικητική Υπεύθυνη: Μαρία Παπαδοπούλου, Υπεύθυνη Δράσεων Κινητικότητας LeonardoDaVinci, Κ.Ε.Κ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

13/05/2013 - Greek Innovation Expo 2013
30/04/2013 - 6ος Διεθνής Φοιτητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Καινοτομίας - Ennovation 2013
Syndicate content

Ανακοινώσεις επιμέρους Δράσεων