Αρχική σελίδα

Καλώς ήρθατε στην Ιστοσελίδα της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας!

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους.

Κεντρικός στόχος της δομής είναι η αποτελεσματικότερη σύνδεση του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας με την αγορά εργασίας.

Το Γραφείο της ΔΑΣΤΑ βρίσκεται στην οδό Υψηλάντου 101 (1ος όροφος) στη Λαμία. Επιστημονικός Υπεύθυνος της δομής είναι ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Παναγιωτόπουλος.

Στις επιμέρους δράσεις της δομής περιλαμβάνονται οι εξής:

  • Κεντρικός συντονισμός, επίβλεψη και αξιολόγηση των δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης, του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου

  • Δικτύωση με ιδρύματα και φορείς προώθησης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης

  • Δημιουργία και διαχείριση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος

  • Δημιουργία, ενημέρωση και διαχείριση ιστοσελίδας

  • Διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης και ενημερωτικών συναντήσεων

  • Συμμετοχή του Πανεπιστημίου μέσω της ΔΑΣΤΑ σε εκδηλώσεις τοπικών και εθνικών παραγωγικών φορέων

  • Δημιουργία υλικού πληροφόρησης / δημοσιότητας

  • Έκδοση Οδηγού Σπουδών για το Πανεπιστήμιο